English-Turkish translations for bird:

kuşlar, kuş · kız · insan · adam · uçak · piliç · bebek · kadın · herif · kuş tutmak · kuşçu · other translations

bird uçak

Look, a plane flying like a bird.

Bak. Kuş gibi uçan bir uçak.

Hey, it's a bird, it's a plane,

Bu bir kuş mu, uçak yoksa

Makes you feel like a bird, a plane.

Kendini bir kuş, bir uçak gibi hissettirir.

The Air Force is sending a bird tonight.

Hava kuvvetleri bu gece bir uçak gönderiyor.

Sir, we've lost a bird.

Efendim, bir uçak kaybettik.

That bird is still new.

Bu uçak hâlhâlâ yeni.

A bird, a plane?

Kuş mu? Uçak mı?

A bird doesn't make a booming sound like that!lt's a plane

Bir kuş böyle patlama sesi çıkaramaz! Bu bir uçak