English-Turkish translations for birthday:

doğum günü · yaş günü · other translations

birthday doğum günü

OK, OK, I got something for you a little something for the birthday girl.

Tamam, tamam. Senin için bir şeyim var. Doğum günü kızı için küçük bir şey.

This happens to be a birthday party for him.

Onun için bir doğum günü partisi olabilir.

I bought myself a birthday present.

Kendime bir doğum günü hediyesi aldım.

Click to see more example sentences
birthday yaş günü

Yes, he gave me a birthday present, but I don't know what's in it.

Bana bir yaş günü hediyesi verdi. Ama içinde ne var, bilmiyorum.

Until then, happy birthday to me!

O zamana kadar mutlu yaş günü bana.

Where's that birthday girl?

Nerede o yaş günü kızı?

Click to see more example sentences