English-Turkish translations for bitch:

kaltak · sürtük · orospu · fahişe · kancık · karı · kahpe · pislik · şıllık · piç · cadı · herif · köpek · şerefsiz · şirret · dırdır · cadaloz · kaşar · berbat etmek · deneme · şırfıntı · hergele · other translations

bitch kaltak

You killed my husband bitch and now I'm gonna kill you

Kocamı öldürdün kaltak ve şimdi de ben seni öldüreceğim!

What a fucking damn bitch!

Ne kahrolası lanet bir kaltak!

I got you, you little bitch!

Sen benimsin seni küçük kaltak!

Click to see more example sentences
bitch sürtük

I mean, I know she's kind of a big crazy bitch but, still, she's my mom and she's alive.

Demek istediğim onun koca bir sürtük olduğunu biliyorum ama yine de, o benim annem. Hayatta. Bu iyi bir şey.

I've been waiting ten years to do that, bitch.

Bunu yapmak için on yıl bekledim sürtük.

And he says, "Aren't you the lucky bitch?

Ve sonra, "şanslı sürtük sen değil misin?

Click to see more example sentences
bitch orospu

She's a sweet and beautiful person, and that son of a bitch took something from her.

O tatlı ve güzel bir insan, ve o orospu çocuğu ondan bir şey aldı.

Right, but we don't, because of that bitch.

Doğru, ama bizim yok! O orospu yüzünden!

Did you do the bitch or what?

Eğer orospu ya da ne yaptın?

Click to see more example sentences
bitch fahişe

Ah, ah, come here. You little son of a bitch, come here!

Ah, ah, gel buraya. seni küçük fahişe evladı, gel buraya!

Can you hear me, bitch?

Beni duyuyor musun fahişe?

Hey, you bitch.

Hey, seni fahişe.

Click to see more example sentences
bitch kancık

This looks like a dog, but no, it's a bitch!

Bu bir köpek gibi görünüyor ama değil. O bir kancık.

Hurry up, you stupid bitch.

Acele et, seni kancık karı!

You want some help, bitch?

Yardım istiyorsun kancık?

Click to see more example sentences
bitch karı

You call me a bitch again, bitch, and see what happens!

Bir daha bana sürtük de de, ne olacağını gör sürtük karı.

That's not mine! That bitch set me up!

Benim değil O karı bana tuzak kurdu

Where's the bitch?

Kaltak karı nerede?

Click to see more example sentences
bitch kahpe

She's a bitch, a bad woman

O bir kahpe, kötü kadın.

Okay, now you're a bitch.

Tamam, şimdi bir kahpe oldun.

This disease is a fucking bitch.

Bu hastalık tam bir kahpe.

Click to see more example sentences
bitch pislik

Because she's gonna be one dead bitch.

Çünkü o ölü bir pislik olacak.

Fucking goddamn fucking bitch.

Lanet olası pislik kadın!

Sometimes the same thing applies to dangerous sons of bitches.

Bazen aynı şey tehlikeli pislikler için de geçerlidir.

Click to see more example sentences
bitch şıllık

Give it back, you bitch!

Onu bana geri ver, şıllık!

Hey, bitch, that's not cool.

Hey, şıllık, bu hoş değil.

Okay, bitch, come and get it.

Tamam, şıllık, gel ve al hadi.

Click to see more example sentences
bitch piç

All because she's a fat, stupid bitch.

Çünkü o, şişko, aptal bir piç.

Sometimes you are such a bitch.

Sen bazen tam bir piç oluyorsun.

She's a mean old bitch And she has stupid hair

Pis, yaşlı bir piç ve aptal saçları var.

Click to see more example sentences
bitch cadı

Yeah, she's a real bitch that way.

Evet, o açıdan tam bir cadı.

But this Witch is a bitch.

Fakat bu cadı bir kaltak.

Then stop being a controlling bitch and give me my money!

O zaman kontrol manyağı bir cadı olmayı bırak ve bana paramı ver.

Click to see more example sentences
bitch herif

Because you promised me, you son of a bitch, you promised me.

Çünkü bana söz vermiştin seni aşağılık herif. Bana söz vermiştin.

Him and that bitch.

O herif ve şu kaltak.

You hear me, you sucker bitch?

Duydun mu beni piç herif?

Click to see more example sentences
bitch köpek

This looks like a dog, but no, it's a bitch!

Bu bir köpek gibi görünüyor ama değil. O bir kancık.

Fuck that bitch, dog.

Becer şu kaltağı, köpek.

That dog's a bitch!

O köpek bir kaltak!

Click to see more example sentences
bitch şerefsiz

But my brother wasn't a bitch.

Ama benim abim şerefsiz değildi.

That bitch is still alive.

Şu şerefsiz hâlâ hayatta.

What's your problem, bitch?

Senin derdin ne, şerefsiz!

Click to see more example sentences
bitch şirret

It's a bitch, right?

Şirret bir şey değil mi?

Yeah, it's a bitch.

Evet, şirret bir şey.

Mothers, virgins, sluts and bitches.

Anneler, bakireler, kaşarlar ve şirretler.

Click to see more example sentences
bitch dırdır

And he's still bitching about breakfast.

O hala kahvaltı hakkında dırdır ediyor.

Stop bitching, honey.

Kes dırdırı, tatlım.

Why are these females still bitching?

Bu kadınlar neden hala dırdır edip duruyor?

Click to see more example sentences
bitch cadaloz

And the bitch is back.

Ve cadaloz geri döndü.

Mr. Fong, is Camilla Vargas a bitch?

Bay Fong, Camilla Vargas bir cadaloz mu?

You bitch, and you moan

Sen cadaloz, sen de mızmız

Click to see more example sentences
bitch kaşar

There's only one bitch here and I'm looking at him.

Burada bir tane kaşar var ve ben şu an ona bakıyorum.

You are a miserable, ungrateful bitch.

Sen zavallı, nankör bir kaşarsın.

Fuck off, grotesque bitch

Siktir git, kaşar orospu seni.

Click to see more example sentences
bitch berbat etmek

But my bitch of a little sister ruined everything.

Ama kaltak kız kardeşim her şeyi berbat etti.

Son of a bitch, he's ruined everything.

Orospu çocuğu, her şeyi berbat etti.

bitch deneme

Nice try, bitch.

İyi deneme kaltak.

bitch şırfıntı

Who's that bitch?

Kim bu şırfıntı?

bitch hergele

He's just a He's a pompous, self-centered old fucking son of a bitch!

O sadece kendini beğenmiş ve bencil yaşlı kahrolası bir hergele!