English-Turkish translations for blacksmith:

Demirci, Demirciler · nalbant., Nalbant · other translations

blacksmith Demirci, Demirciler

Miss silk, I'd like to thank you and the blacksmith for your kindness.

İpek Bayan, sana teşekkür etmek istiyorum senin iyiliğin için ve demirci.

If this is the Age of Ragnarok, Keitel Blacksmith, it is good to us.

Eğer bu Ragnarok Çağı ise, Demirci Keitel, bu bizim için iyi.

My sister, sir, Mrs Joe Gargery, wife of Joe Gargery, the blacksmith.

Kız kardeşim Bayan Gargery ile, efendim. Kendisi Joe Gargery'nin eşi, demircinin.

Click to see more example sentences
blacksmith nalbant., Nalbant

And now we'll play an even better game, the blacksmith game.

Şimdi çok daha iyi bir oyun oynayacağız nalbant oyunu.

Is there a blacksmith here?

Buralarda bir nalbant var mı?

It's the blacksmith and the baker!

Bu nalbant. Ve bu da fırıncı!

Click to see more example sentences