blags

I want to know who blagged Brick Top's bookies.

Tuğla kafanın gişesini kim hortumladı bilmek istiyorum.

Who blagged Brick Top's bookies?

Tuğla kafanın gişesini kim hortumladı?

Now find me the silly sods who blagged the bookies.

Şimdi bana şu gişeleri hortumlayan salak herifleri bul.

Bookies got blagged last night.

Gişeler geçen gece hortumlandı.

Yeah, a bird doing blags.

Evet, bir piliç soygun yapıyor.

Blag on in Archer Lane.

Archer Lane'de soygun var.