English-Turkish translations for blame:

suçlamak · suçlama · suçlu, suç · sorumlu tutmak · günah · other translations

blame suçlamak

I know you blame me for everything, but I only lied to you because we're not safe around these people.

Biliyorum her şey için beni suçluyorsun, ama sadece sana yalan söyledim çünkü bu insanların etrafında güvende değiliz.

You blame me for everything.

Her şey için beni suçluyorsun.

Do you blame yourself?

Sen kendini suçluyor musun?

Click to see more example sentences
blame suçlama

Well, don't blame me, because anything bad I do isn't my fault, it's your fault.

Beni suçlama, çünkü kötü olan hiçbir şey benim hatam değil, senin hatan.

But don't blame me for everything.

Ama her konuda beni suçlama.

Richard Castle, don't you dare blame yourself.

Richard Castle, sakın kendini suçlamaya kalkma.

Click to see more example sentences
blame suçlu, suç

I'm afraid we have some bad news, and I think I might be to blame.

Korkarım ki bazı kötü haberlerim var ve sanırım ben suçlu olabilirim. Sanırım mı?

I'm the only person to blame.

Suçlu olan tek kişi benim.

Now he's the one to blame, huh?

Şimdi de o mu suçlu, ha?

Click to see more example sentences
blame sorumlu tutmak

Loras wants revenge. He blames Stannis for Renly's death.

Loras intikam istiyor, Renly'nin ölümünden Stannis'i sorumlu tutuyor.

blame günah

I made a mistake and the kids weren't to blame.

Bir hata yaptım ve çocukların bir günahı yoktu.