English-Turkish translations for bland:

yavan · mülayim · yumuşak · hafif · other translations

bland yavan

It's like a portal into a bland dimension.

Yavan bir evrene açılan bir kapı gibi.

This tastes bland.

Bunun tadı yavan.

It's bland, there's no flavour.

Çok yavan. Kokusu ve tadı yok.

Click to see more example sentences
bland mülayim

Popat, get ready for a bland life for the seas and salt belong to them now.

Popat, mülayim bir yaşam için hazır olun. Denizler ve tuz artık onların olacak.

He's so bland.

O kadar mülayim.

A little bland.

Biraz da mülayim.

bland yumuşak

Yeah, it's a little late for the bland bureau walls.

Evet, Büro'nun yumuşak duvarları için biraz geç oldu.

Bland, unappetising, useless.

Yumuşak, tatsız yararsız.

bland hafif

It'll be a little bland, but

Bu biraz hafif olacak ama