English-Turkish translations for blarney:

yağcılık · other translations

blarney yağcılık

Enough of the blarney!

Bu kadar yağcılık yeter!

Cut the blarney, Mr. Johnson.

Yağcılığı bırakın Bay Johnson.