English-Turkish translations for blast:

patlama · lanetlemek · patlamak, patlatmak · cümbüş · yakmak · other translations

blast patlama

Hey, any day I can be outside without my blast suit is a good day.

Hey, dışında olabilir herhangi bir gün benim patlama uygun olmadan güzel bir gün.

A nuclear blast.

Nükleer bir patlama.

Desmond survived the blast with a surprising new ability.

Desmond patlamadan sürpriz yeni bir yetenek ile kurtuluyor

Click to see more example sentences
blast lanetlemek

Now let's blast these things and go home.

Şimdi mahvedelim bu lanet şeyler ve eve gidelim.

It's a lot of blasted propaganda.

Lanet olası bir sürü propaganda bu!

Where's that blasted treasure?

Lanet hazine şimdi nerede? Hazine.

Click to see more example sentences
blast patlamak, patlatmak

That's more like accelerated healing, or like a blast of dopamine that covers the pain.

Bu daha çok, hızlandırılmış şifa, ya da ağrıyı kapsayan bir dopamin patlaması gibi.

This is not a blast crater.

Bu bir krater patlaması değil.

Was that a phaser blast? Negative.

Bu bir fazer patlaması mıydı?

Click to see more example sentences
blast cümbüş

Yeah, the last few weeks have been a blast.

Son bir kaç hafta fena bir cümbüş oldu.

This is gonna be a blast, huh, Clay?

Tam bir cümbüş olacak, değil mi Clay?

That's why Bastille Day is gonna be a blast for me.

Bu yüzden Bastil Günü benim için bir cümbüş olacak.

Click to see more example sentences
blast yakmak

Light the blasted candle!

Lanet olası mumu yak!