English-Turkish translations for blather:

zırva · other translations

blather zırva

Their self-indulgent blather insulted Thérèse's intelligence.

Onların bencil zırvaları Therese'nin zekasını küçük düşürüyordu.