English-Turkish translations for bleat:

meleme · other translations

bleat meleme

I heard bleating under the bushes.

Çalıların arkasında bir meleme duydum.