English-Turkish translations for blimp:

Zeplin · balon · keşif balonu · other translations

blimp Zeplin

Ted, big scary blimp coming.

Ted, büyük korkunç zeplin geliyor.

Maybe he's got a blimp.

Belki de zeplini vardır.

Cool.. .i-in a blimp, with, also, celebrity-man Nick Lachey.

Güzelmiş. bir zeplinden. Yanımda ünlü Nick Lachey de vardı.

Click to see more example sentences
blimp balon

You're not a blimp, Homer.

Sen bir balon değilsin, Homer.

I'll be a happy blimp.

Mutlu bir balon olacağım.

That's definitely a blimp.

O kesinlikle bir keşif balonu.

Click to see more example sentences
blimp keşif balonu

That's definitely a blimp.

O kesinlikle bir keşif balonu.