English-Turkish translations for blindfold:

gözleri bağlı, gözü bağlı · gözbağı., gözbağı · gözlerini bağlamak · gözleri bağlı olarak · other translations

blindfold gözleri bağlı, gözü bağlı

Dad, can I please borrow your blindfold?

Baba, göz bağını ödünç alabilir miyim?

Um, the Greek personification of.. Of justice wasn't a blindfolded virgin with scales.

Yunanların adalet kişileştirmesi gözü bağlı ve pulları olan bir bakire değildi.

Whenever we whip you here, you'll be blindfolded.

Seni ne zaman burada kırbaçlasak, gözlerin bağlı olacak.

Click to see more example sentences
blindfold gözbağı., gözbağı

You'll be lucky if we offer you a blindfold for the firing squad.

Şanslı olacaksın eğer bir gözbağı sunuyoruz eğer idam mangası için.

Sorry about the blindfold.

Gözbağı için özür dilerim.

Did you want a blindfold?

Sen Sen gözbağı ister misin?

Click to see more example sentences
blindfold gözlerini bağlamak

Blindfold her please.

Gözlerini bağlayın lütfen.

Shackle and blindfold him.

Kelepçeleyin ve gözünü bağlayın.

blindfold gözleri bağlı olarak

Whenever we whip you here, you'll be blindfolded.

Seni ne zaman burada kırbaçlasak, gözlerin bağlı olacak.