English-Turkish translations for blinding:

kör · kamaştıran., kamaştıran · göz kamaştırıcı · körleştiren · other translations

blinding kör

A blind man was seen around here with a girl. who else could it be?. what are you doing?.

Kör bir adam yanında bir kızla bu civarda görülmüş, başka ne olabilir ki? Ne yapıyorsun?

I'm doing damn good for a blind man.

Kör bir adam için gayet iyi gidiyorum.

I'm not technically blind.

Teknik olarak kör değilim.

Click to see more example sentences
blinding kamaştıran., kamaştıran

I've had a blinding idea for the campaign.

Kampanya için göz kamaştırıcı bir fikrim var.

Now, this blinding idea.

Şimdi bu göz kamaştıran fikir.

Here's to a blinding result.

İşte bir göz kamaştıran sonuç daha.

Click to see more example sentences
blinding göz kamaştırıcı

I've had a blinding idea for the campaign.

Kampanya için göz kamaştırıcı bir fikrim var.

Now, this blinding idea.

Şimdi bu göz kamaştıran fikir.

Here's to a blinding result.

İşte bir göz kamaştıran sonuç daha.

Click to see more example sentences
blinding körleştiren

Like a blinding realisation, like pure truth.

Körleştiren bir kavrayış gibi, saf gerçeklik gibi.