English-Turkish translations for blink:

göz · kırpma · göz kırpma · sönmek · bakış · kırpmak · göz kırpmak · other translations

blink göz

I'm just gonna ask you some questions, and you blink once for yes, and twice for no, okay?

Sana birkaç soru soracağım."Evet"için bir kez göz kırp." Hayır" için iki kez.

Blink once for Obama, twice for the mormon.

Obama için bir kere göz kırp, mormon için iki kere.

Cameron, blink if you understand me.

Cameron, eğer beni anlıyorsan, göz kırp.

Click to see more example sentences
blink kırpma

I don't know why you're blinking more than a normal person but blink like a normal person or don't blink.

Neden normal bir insandan daha çok göz kırptığını bilmiyorum ama normal biri gibi kırp ya da hiç kırpma.

Pulled the trigger without even blinking and walked away.

Gözünü bile kırpmadan tetiği çekti ve çekip gitti.

One blink, wait, what is that "no"?

Tek göz kırpma. Bu hayır demek?

Click to see more example sentences
blink göz kırpma

I don't know why you're blinking more than a normal person but blink like a normal person or don't blink.

Neden normal bir insandan daha çok göz kırptığını bilmiyorum ama normal biri gibi kırp ya da hiç kırpma.

Or he'll kill me without blinking.

Ya da o beni gözünü kırpmadan öldürecek.

Don't blink, Amy, don't even blink!

Gözünü kırpma Amy, gözünü bile kırpma!

Click to see more example sentences
blink sönmek

There's a blinking yellow light above a switch. You flick the switch.

Bir elektrik anahtarının üstünde yanıp sönen sarı bir ışık var.

That shiny metal thing with the blinking lights.

O yanıp sönen ışıkları olan parlak metal şey.

Wait a second, so what is the beeping, blinking thing?

Dur bir saniye, o halde yanıp sönen bip bip öten ne?

Click to see more example sentences
blink bakış

It's just staring at me he doesn't even blink

Bana dik dik bakıyor gözlerini bile kırpmıyor.

Look here and don't blink.

Buraya bak, gözünü kırpma.

Let's see who blinks first.

İlk kim göz kırpacak bakalım.

Click to see more example sentences
blink kırpmak

But then I found this note, here, where he had written "blinking equals pulsar.

Ama sonra şu notu buldum buraya "göz kırpmak eşittir pulsar" yazmış.

Or is the blinking medically necessary?

Yoksa göz kırpmak tıbbi bir gereklilik mi?

blink göz kırpmak

But then I found this note, here, where he had written "blinking equals pulsar.

Ama sonra şu notu buldum buraya "göz kırpmak eşittir pulsar" yazmış.

Or is the blinking medically necessary?

Yoksa göz kırpmak tıbbi bir gereklilik mi?