English-Turkish translations for blizzard:

kar fırtınası · tipi · other translations

blizzard kar fırtınası

There was a bad blizzard that day.

O gün, kötü bir kar fırtınası vardı.

Musashi called forth the wind, commanding a great blizzard to distract the army.

Musashi rüzgar ileri çağırdı, büyük bir kar fırtınası komuta ordu dikkatini dağıtmak için.

That blizzard thing, Here's the report,

Kar fırtınası" mı? İşte hava raporu.

Click to see more example sentences
blizzard tipi

Yeah, about that isn't that something odd to you about Blizzard?

Evet, bu konu hakkında Tipi hakkında bir şeyler sana tuhaf gelmiyor mu?

Snow camping, avalanche preparedness, blizzard trekking, ice water scuba diving.

Kar kampı, çığ hazırlığı tipide yürüyüş, buzlu suda tüplü dalış.

I think Blizzard hates him more than me.

Sanırım Tipi ondan, benden daha çok nefret ediyor.

Click to see more example sentences