English-Turkish translations for bloat:

şişirmek · şişmek · other translations

bloat şişirmek

But what does that matter to a bloated millionaire fat cat like you?

Ama bu, neden senin gibi şişirilmiş milyoner şişko bir kediyi ilgilendirsin ki?

Yes, a bloated seal corpse rotting in industrial waste.

Evet, endüstriyel atıkların içinde çürüyen, şişmiş bir fok cesedi.

but Shaq, he's a bloated old man!

ama Shaq, o şişirilmiş bir yaşlı adam!

Click to see more example sentences
bloat şişmek

I'm, like, seriously bloated lately.

Son zamanlarda ciddi şekilde şiştim.

God! So bloated.

Tanrım! çok Şiştim.