English-Turkish translations for blob:

blob · damla · leke., leke · kabarcık · benek · other translations

blob blob

Blob Saget, Chub Hub, Calvin Cool Whip,

Blob Saget, Chub Hub, Calvin Cool Whip

Won't you join us, Mr. Blob?

Bize katılmaz mısınız, Bay Blob?

Joe Blob City?

Joe Blob City?

Click to see more example sentences
blob damla

Look, it's Blob Marley.

Bak, Bu "Damla" Marley.

Markl, there are Blob Men nearby

Markl, yakınlarda Damla Adamlar var.

Blob Jitsu kick!

Damla Jitsu tepiği!

blob leke., leke

They show how a completely featureless chemical soup, can evolve these strange blobs and patches.

Tamamen özelliksiz bir kimyasal çorbanın bu tuhaf leke ve parçalara nasıl evrilebildiğini gösteriyor.

DNA stutter's just like a mess of blobs.

DNA dizini tıpkı bir leke yığını gibi.

A splotch, a blotch Be careful of the Blob

Bir benek bir leke Dikkat edin Blob'a

blob kabarcık

A majestic and extremely attractive blob.

Heybetli ve oldukça alımlı bir su kabarcığı

blob benek

A splotch, a blotch Be careful of the Blob

Bir benek bir leke Dikkat edin Blob'a