English-Turkish translations for blob:

blob · damla · leke., leke · kabarcık · benek · other translations

blob leke., leke

They show how a completely featureless chemical soup, can evolve these strange blobs and patches.

Tamamen özelliksiz bir kimyasal çorbanın bu tuhaf leke ve parçalara nasıl evrilebildiğini gösteriyor.

DNA stutter's just like a mess of blobs.

DNA dizini tıpkı bir leke yığını gibi.

A splotch, a blotch Be careful of the Blob

Bir benek bir leke Dikkat edin Blob'a