English-Turkish translations for blockage:

tıkanıklık · tıkanma · engel · other translations

blockage tıkanıklık

Had a blockage and Jimmy went to check it out.

Tıkanıklık vardı ve Jimmy de kontrol etmeye gitti.

Clearly there's some sort of blockage.

Belli ki bir tür tıkanıklık var.

I, uh, got a little blockage. I break-a the poops up In-a little chunks

Küçük bir tıkanıklık var da. Kakaları parçalayıp Küçük parçalar haline getiririm

Click to see more example sentences
blockage tıkanma

So you got some kind of blockage?

Yani sende bir çeşit tıkanma var?

No signs of ulcers or blockages.

Ülser ya da tıkanma bulgusu yok.

Gave her arterial blockages.

Arteryel tıkanmaya neden olmuş.

blockage engel

Possibly a blockage somewhere.

Muhtemelen bir yerde engel var.