blocks

We do get a very generous lunch break and there's a little hotel a few blocks from here.

Çok cömert bir öğle yemeği yiyebilir ve buradan birkaç blok uzaklıkta bir otel var.

They did the same thing to a beauty supply store a block down, a couple nights ago.

Bir birkaç gece önce, bir blok aşağı Bir güzellik kaynağı mağaza aynı şeyi yaptı.

I have no idea, but there s a Catholic church four blocks away.

Hiç fikrim yok, ama buradan dört blok ötede bir Katolik kilisesi var.

There's a place, actually, a few blocks from here does a really good burger.

Aslında buradan birkaç blok ötede gerçekten iyi burgerleri olan bir yer var.

There's a Greek restaurant two blocks from the crime scene.

Cinayet mahallinden iki blok ötede bir Yunan restoranı var.

Dude, you just block everybody, Or do you really only have three friends?

Dostum, herkesi engelledin mi yoksa gerçekten sadece üç arkadaşın var?

I know it's ridiculous but it's only a few blocks, so

Biraz saçma olduğunu biliyorum, ama sadece birkaç blok ötede.

There's a very good school about a block away.

Bir sokak ötede çok iyi bir okul var.

I know a bar just a few blocks away.

Sadece birkaç blok uzakta bir bar biliyorum.

This happened just last night about four blocks from here.

Bu olay dün gece buradan dört blok ötede oldu.