English-Turkish translations for bloke:

adam., adam · herif · erkek · other translations

We also found translations for word bloke in Turkish.

bloke adam., adam

Yeah, one does generally need a bloke, this is true.

Evet, genellikle bir adama ihtiyaç var, bu doğru.

Oh, wasn't it that weird bloke with a dog?

Köpeği olan tuhaf bir adam değil miydi?

Except he isn't an old bloke in a wheelchair.

Tek farkı, o tekerlekli sandalyedeki yaşlı adam değil.

Click to see more example sentences
bloke herif

The bloke who runs the building is a heroin dealer named Aron Bashir.

Binanın yöneticisi olan herif eroin satıcısı, adı da Aron Bashir.

He's a tough old bloke.

O sert yaşlı bir herif.

Me and one other bloke.

Ben ve başka bir herif.

Click to see more example sentences
bloke erkek

That bloke wasn't her boyfriend.

O, onun erkek arkadaşı değildi.

No, I want the English bloke.

Hayır, İngiliz bir erkek istiyorum.

And a bloke.

Ve bir erkek.

Click to see more example sentences