English-Turkish translations for blond:

sarışın · sarı · other translations

blond sarışın

A blonde woman told me I'd been given a new job, a second chance, but I don't know anything.

Sarışın bir kadın yeni bir işim olduğunu söyledi. İkinci bir şans. Ama hiçbir şey bilmiyorum.

A beautiful blonde.

Güzel bir sarışın.

Who's the blonde, then?

Sarışın kim o zaman?

Click to see more example sentences
blond sarı

long blond hair, earring, completely different bone structure, though, and very short small man.

Uzun sarı saçlı, küpeli, tamamen değişik bir kemik yapısı var. Ve çok kısa, küçük bir adam.

Hey, blonde girl, is this your party?

Hey sarı kız, bu senin partin mi?

He's tall and blond, and has green eyes.

Uzun boylu sarı saçlı, ve yeşil gözleri var.

Click to see more example sentences