English-Turkish translations for blonde:

sarışın., sarışın · sarı · sarışın kız · other translations

blonde sarışın., sarışın

A blonde woman told me I'd been given a new job, a second chance, but I don't know anything.

Sarışın bir kadın yeni bir işim olduğunu söyledi. İkinci bir şans. Ama hiçbir şey bilmiyorum.

A beautiful blonde.

Güzel bir sarışın.

Who's the blonde, then?

Sarışın kim o zaman?

Click to see more example sentences
blonde sarı

long blond hair, earring, completely different bone structure, though, and very short small man.

Uzun sarı saçlı, küpeli, tamamen değişik bir kemik yapısı var. Ve çok kısa, küçük bir adam.

Hey, blonde girl, is this your party?

Hey sarı kız, bu senin partin mi?

He's tall and blond, and has green eyes.

Uzun boylu sarı saçlı, ve yeşil gözleri var.

Click to see more example sentences
blonde sarışın kız

I have a hot blonde girlfriend, a closet full of designer clothes and a beach house.

Seksi sarışın bir kız arkadaşım, bir dolap dolusu özel tasarım kıyafetim ve sahilde bir evim var.

Oh, we got two girls: A blonde and a dirty blonde.

Elimizde iki kız var, bir sarışın ve bir edepsiz sarışın.

Looking for a blonde girl.

Ben, sarışın bir kız arıyorum.

Click to see more example sentences