English-Turkish translations for blood clot:

pıhtı · other translations

blood clot pıhtı

Oxygenated and de-oxygenated blood mix, the rough flow causes a clot, explains the heart and head.

Oksijenli ve oksijensiz kanların karışımı pürüzlü akış bir pıhtıya sebep oldu. Kalp ve başı açıklar.

Oxygenated and deoxygenated blood mix, The rough flow causes a clot, explains the heart and head.

Oksijenli ve oksijensiz kan karışıyor girdaplı akım pıhtıya neden oluyor, kalp ve beyni açıklıyor.

But there is a blood clot?

Ama bir pıhtı var değil mi?

Click to see more example sentences