blood sucking

Bloody Monday. Why have you come to suck my blood.

Kanlı Pazartesi Neden benim kan emmek olacak '..

You've come to suck my blood.

Sen benim kan emmek için var.

Do you suck blood?

Sen kan emiyor musun?

So it's just us against a bunch of badass blood-sucking immortals, huh?

Yani bir avuç sert, kan emici ölümsüze karşı sadece biziz, ha?

We suck blood.

Biz kan emeriz.

By the way, Watch out for the blood-sucking bugs.

Bu arada, kan emici böceklere dikkat et.

You ugly blood-sucking fucker, die!

Seni çirkin, kan emici piç! Geber!

Scoundrel, bandit, criminal, blood-sucking leech.

Aşağılık, haydut, suçlu, kan emici sülük.

It's a blood-sucking aphid

Kan emici bir yaprak biti

So you believe in a blood-sucking dog?

Kan emici bir köpeğe mi inanıyorsun yani?