English-Turkish translations for bloodline:

soy · other translations

bloodline soy

This is a second chance for all of Krypton not just the bloodlines you deem worthy.

Bu bütün Krypton için ikinci bir şans. Sadece senin değerli bulduğun soylar için değil.

like the bloodline of Kings A swiftly flowing stream of memory and sorrow

Kralın soyu gibi çabucak akan bir dere bir anın ve kederin

A creature this powerful must come from a long uninterrupted bloodline.

Böyle güçlü bir yaratık uzun ve kesintisiz bir soya sahip olmalı.

Click to see more example sentences