English-Turkish translations for bloodshot:

kanlı., kanlı · other translations

bloodshot kanlı., kanlı

It's not the bloodshot eyes.

Önemli olan kanlı gözler değil.

Eyes appear extremely bloodshot.

Gözler aşırı şekilde kanlanmış.

Registered his bloodshot eyes and general twitchiness.

Kanlı gözlerini ve vücudunun seğirdiğini fark ettim.