English-Turkish translations for bloom:

çiçek, çiçekler · çiçek açmak · çiçeklenme · gelişmek · other translations

bloom çiçek, çiçekler

Well, good news is, once the queen chooses it it's going to bloom no matter what.

Peki, iyi haber, bir kez kraliçe onu seçer ona gidiyor ne olursa olsun çiçek.

These are pollen spores from a cactus called the Artemis bloom.

Bunlar polen sporlar vardır Bir kaktüs gelen Artemis çiçek denir.

Like rainbows and flowers that bloom in the winter.

Gökkuşağı gibi. Ve kış ortasında açan çiçekler.

Click to see more example sentences
bloom çiçek açmak

Requires a powerful witch and a hunter in full bloom.

Güçlü bir cadı ve çiçeği açmış bir avcı gerektirir.

Bells are ringing, flowers blooming, angels singing.

Çanlar çalıyor, çiçekler açıyor, melekler şarkı söylüyor.

A single rose blooming in a secret garden.

Saklı bahçede çiçek açmış tek bir gül.

Click to see more example sentences
bloom çiçeklenme

Ladies, make your man's night in the rev it up bustier, and full bloom!

Bayanlar, adamın gece yapmak rev o kadar, bustier ve tam çiçeklenme!

bloom gelişmek

Flowers bloom and wither so quickly

Çiçekler gelişir ve çabucak solar