English-Turkish translations for blooming:

çiçekli · çiçek açmış · çiçek açan · lanet olası · çiçeklenme · other translations

blooming çiçekli

Well, good news is, once the queen chooses it it's going to bloom no matter what.

Peki, iyi haber, bir kez kraliçe onu seçer ona gidiyor ne olursa olsun çiçek.

These are pollen spores from a cactus called the Artemis bloom.

Bunlar polen sporlar vardır Bir kaktüs gelen Artemis çiçek denir.

Like rainbows and flowers that bloom in the winter.

Gökkuşağı gibi. Ve kış ortasında açan çiçekler.

Click to see more example sentences
blooming çiçek açmış

Requires a powerful witch and a hunter in full bloom.

Güçlü bir cadı ve çiçeği açmış bir avcı gerektirir.

Bells are ringing, flowers blooming, angels singing.

Çanlar çalıyor, çiçekler açıyor, melekler şarkı söylüyor.

A single rose blooming in a secret garden.

Saklı bahçede çiçek açmış tek bir gül.

Click to see more example sentences
blooming çiçek açan

Like rainbows and flowers that bloom in the winter.

Gökkuşağı gibi. Ve kış ortasında açan çiçekler.

And you are a young, blooming bud.

Ve sen genç, çiçek açan bir goncasın.

A flower bloom from nothing.

Hiçlikten çiçek açan bir çiçek.

Click to see more example sentences
blooming lanet olası

Damn it, Bloom, run!

Lanet olsun, Bloom. Koş!

blooming çiçeklenme

Ladies, make your man's night in the rev it up bustier, and full bloom!

Bayanlar, adamın gece yapmak rev o kadar, bustier ve tam çiçeklenme!