English-Turkish translations for blouse:

Bluz · gömlek · other translations

blouse Bluz

Look at me, dressed like a grandma, in scarf and coat, and you are like a ballerina in your blouse.

Bana bak, bir büyükanne gibi giyindim, bir atkı ve ceket içindeyim, ve sen bluzunun içinde bir balerin gibisin.

It's a new blouse. Oh.

Bu, yeni bir bluz.

and your blue blouse like a radiant sky

ve mavi bluzun tıpkı ışıl ışıl bir gökyüzü gibi.

Click to see more example sentences
blouse gömlek

She was wearing a black blouse and you, a beige coat.

O siyah bir gömlek giyiyordu sen de bej manto.

This is her favourite blouse.

Bu onun en sevdiği gömleği.

And the shirt, the vest, and Jill's blouse?

Gömlek, yelek ve Jill'in bluzü de var.

Click to see more example sentences