English-Turkish translations for blower:

üfleyici · other translations

blower üfleyici

Wait, is that a leaf blower?

Yaprak üfleyici değil mi o?

Hot-air blowers are incubators and spewers of bacteria and pestilence.

Sıcak hava üfleyicileri bakteri ve salgın hastalık yayma araçlarıdır.

It's another prison, these blowers.

Bu hava üfleyicileri, bir başka hapishane.

Click to see more example sentences