English-Turkish translations for blowhole:

hava deliği., hava deliği · other translations

blowhole hava deliği., hava deliği

Well, at least Shamu has only one blowhole.

İyi, en azından Shamu'nun sadece bir hava deliği var.

We developed high-energy air jets for her blowhole.

Hava deliği için, yüksek enerjili hava jetleri geliştirdik.

The jet boots, the old blowholes?

Jet çizmeler, eski hava delikleri.