English-Turkish translations for blown:

şişmiş · paramparça · other translations

blown şişmiş

Looks like our evidence got blown up.

Bizim kanıt gibi görünüyor şişirilmiş var.

It's probably just a blown relay.

Muhtemelen sadece şişmiş bir röledir.

A swollen cocoon twice the size of an ordinary blown-up balloon.

Normal şişkinlikteki bir balonun iki katı büyüklükte şişmiş bir koza.

Click to see more example sentences
blown paramparça

Bill Haynes was blown up.

Bill Haynes paramparça oldu.