English-Turkish translations for blubber:

balina yağı · other translations

blubber balina yağı

Apparently, it was a great year for blubber.

Görünüşe göre balina yağı için harika bir yılmış.

You mean, like boiling blubber?

Balina yağı kaynatmak gibi mi?

What a blubber factory.

Tam balina yağı fabrikası.