English-Turkish translations for blue:

mavimsi, mavi, maviler · mavi renk · deniz · lacivert · gök · masmavi · mavili · maviye boyamak · mavi yapmak · hüzünlü, hüzün · üzgün · çivit · çivit mavisi · mavilik · other translations

blue mavimsi, mavi, maviler

Yeah, let's do it for our country The red, white and the blue

Haydi, bunu ülkemiz için yapalım Kırmızı, beyaz ve mavi için

Now, you saw that yourself with your own beautiful blue eye, did you not?

Şimdi sen bunu o güzel mavi gözlerinle de gördün değil mi?

And he still thinks I've got blue blood.

Ve hala benim mavi kanım olduğunu sanıyor.

Click to see more example sentences
blue mavi renk

Blue for your favorite color, and gold for all the kids who have cancer.

Mavi senin en sevdiğin renk ve sarı da, tüm kanser olan çocuklar için.

Blue is a bad color for New York.

New York için mavi kötü bir renk.

What, you couldn't find any other color than blue?

Ne, mavi dışında başka bir renk bulamadın mı?

Click to see more example sentences
blue deniz

So big, it was big and empty like that big, empty, blue sea and sky.

Öyle büyük, o kadar büyük ve boştu ki mavi deniz ve gökyüzü gibi büyük ve boştu.

The water is so blue.

Deniz ne kadar da mavi.

Also a very beautiful blue sea, but the current travels east.

O da çok güzel, masmavi bir deniz. Ama akıntı doğuya doğru gidiyor.

Click to see more example sentences
blue lacivert

Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet.

Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor.

Dark blue pants, white shirt.

Lacivert pantolon, beyaz gömlek.

Charcoal gray, navy blue, and black.

Kömür grisi, lacivert ve siyah.

Click to see more example sentences
blue gök

All the green and the blue sky.

Tüm bu yeşil ve mavi gök.

Blue, sky blue.

Mavi, gök mavisi.

Like the sun and blue skies.

Güneş ve mavi gökler gibi.

Click to see more example sentences
blue masmavi

Also a very beautiful blue sea, but the current travels east.

O da çok güzel, masmavi bir deniz. Ama akıntı doğuya doğru gidiyor.

She's a great poet. Under a dead blue sky on a distant beach

Ünlü bir şair. masmavi bir gökyüzü altında uzak bir kumsalda

Big eyes, very blue, honest and direct.

Kocaman gözlü, masmavi, dürüst ve direk.

Click to see more example sentences
blue mavili

Suppose you have a red, white and blue hat.

Diyelim ki kırmızı, beyaz ve mavili bir şapkanız var.

What about the guy in blue?

Ya mavili adam ne olacak?

Yes, like the blue man.

Evet, Mavili Adam gibi.

Click to see more example sentences
blue maviye boyamak

The same suit but painted red, white and blue, look at that.

Aynı zırh ama kırmızı, beyaz ve mavi boyalı. Şu işe bakın.

The same suit, but painted red, white and blue.

Aynı zırh ama kırmızı, beyaz ve maviye boyalı.

And I'm gonna paint his room blue and not a pastel blue, either, more like a robin's egg blue.

Ve ben onun oda mavi ve bir pastel mavi, ya, boya yapacağım daha bir Robin yumurta mavi gibi.

Click to see more example sentences
blue mavi yapmak

So, what can I do for you, the same blue eyes?

Yani, senin için ne yapabilirim, Aynı mavi gözler mi?

Blue Dragon, what are you doing?

Mavi Ejder, ne yapıyorsun sen?

Blue, you are up first.

Mavi, ilk sen yapacaksın.

Click to see more example sentences
blue hüzünlü, hüzün

That little town blues are melting away

Bu küçük şehrin hüzünleri eriyip gidiyor

These Christmas blues?

Bu Noel hüzünleri

And that's why they call it The out-of-peanuts Blues Stadium taco.

Ve işte bu yüzden ona fıstığın dışında hüzün diyorlar. Stadyum yemeği.

Click to see more example sentences
blue üzgün

Sorry, but I only drink Blue Mountain, black.

Üzgünüm, sadece Mavi Mountain içerim, bu siyah.

Well, I'm sorry, Dodger Blue.

Şey, üzgünüm, Dodger mavisi.

They're literally blue, not sad.

Gerçekten maviler, üzgün değil.

Click to see more example sentences
blue çivit

All in blue But no cobalt, turquoise, Or indigo.

Hepsi mavi olsun ama kobalt, turkuaz ya da çivit olmasın.

Blue, indigo blue

Mavi çivit mavisi

blue çivit mavisi

All in blue But no cobalt, turquoise, Or indigo.

Hepsi mavi olsun ama kobalt, turkuaz ya da çivit olmasın.

Blue, indigo blue

Mavi çivit mavisi

blue mavilik

Pair of blues.

Bir çift mavilik.