English-Turkish translations for bluish:

mavimsi · other translations

bluish mavimsi

Now, it's usually printed in bluish-green, but someone messed up one day and made a small print run in yellow.

Şimdi, genelde mavimsi bir gri tonunda basılırmış, ama biri bir gün hata yapmış ve içine küçük bir sarı basmış.

No, these are slimy, little, bluish black things.

Hayır, hayır. Bunlar küçük, iğrenç mavimsi-siyah şeyler.

Fingers aren't bluish purple.

Parmakları mavimsi mor değil.

Click to see more example sentences