blurred

If you're listening to this, blur, thank you for everything.

Eğer bunu dinliyorsan Görüntü, her şey için teşekkürler.

Nausea, drowsiness, night sweats, constipation, diarrhea, blurred vision, thirst.

Mide bulantısı, uyuşukluk, geceleyin terleme, kabızlık, ishal bulanık görme, susuzluk.

Recurring migraines and blurred vision.

Tekrarlayan migren atakları ve bulanık görme.

This blur is out there, and Central City ain't your playground anymore.

Bu bulanık şey dışarıda. Artık Central Şehri senin oyun parkın değil.

There's another side to the Blur, and I'm gonna expose it.

Görüntü'nün başka bir tarafı var ve ben bunu açığa çıkaracağım.

Dry mouth, palpitations, blurred vision, irritability, upset stomach.

Ağız kuruluğu çarpıntı, bulanık görme, sinirlilik. Mide bozukluğu.

I'm not proud of it, but that whole August is a blur.

Gurur duyduğum bir şey değil; ama bütün ağustos ayı pek bulanık.

Side effects include drowsiness, apathy, agitation and blurred vision.

Yan etkileri, uyuşukluk soğukluk, sıkıntı ve bulanık görme.

Lois, you've had a lot of questions about The Blur.

Lois, Görüntü ile ilgili aklında bir çok soru var.

Somewhere inside The Blur, I saw a person.

O bulanıklığın içinde bir yerde, bir adam gördüm.