English-Turkish translations for boa:

boa · boa yılanı · other translations

boa boa

Officer Boa Vista, I told you everything I know.

Memur Boa Vista. Size bildiğim her şeyi söyledim.

I'm Natalia Boa Vista.

Ben, Natalia Boa Vista.

Officer Boa Vista.

Memur Boa Vista.

Click to see more example sentences
boa boa yılanı

Image number four: boa constrictor.

Dört numaralı görüntü: Boa yılanı.

This is a two-legged boa constrictor.

İki bacaklı bir boa yılanı terbiyecisi.

Savio, the Hoboken Zoo vicious boa constrictor has escaped.

Savio; Hoboken Hayvanat Bahçesi'nin korkunç boa yılanı kaçtı.