English-Turkish translations for boar:

domuz · yaban · yaban domuzu · yabandomuzu · yabani domuz · other translations

boar domuz

Yes, and you're still as ugly as a wild boar.

Evet, sen de hâlâ bir yaban domuzu kadar çirkinsin.

They eventually all left and hunters came looking for the boar.

Nihayet hepsi bıraktı ve avcılar yaban domuzu için geldi.

The killer boar is attacking town hall right now.

Katil yaban domuzu şu an da kasaba binasına saldırıyor.

Click to see more example sentences
boar yaban

Yes, and you're still as ugly as a wild boar.

Evet, sen de hâlâ bir yaban domuzu kadar çirkinsin.

They eventually all left and hunters came looking for the boar.

Nihayet hepsi bıraktı ve avcılar yaban domuzu için geldi.

The killer boar is attacking town hall right now.

Katil yaban domuzu şu an da kasaba binasına saldırıyor.

Click to see more example sentences
boar yaban domuzu

Yes, and you're still as ugly as a wild boar.

Evet, sen de hâlâ bir yaban domuzu kadar çirkinsin.

They eventually all left and hunters came looking for the boar.

Nihayet hepsi bıraktı ve avcılar yaban domuzu için geldi.

The killer boar is attacking town hall right now.

Katil yaban domuzu şu an da kasaba binasına saldırıyor.

Click to see more example sentences
boar yabandomuzu

Wild boar meat cutlets, potato chunks, fennel and some local wild herbs.

Yabandomuzu eti, patates, rezene ve biraz da yerel yabani ot.

There's a boar over there.

Orada bir yabandomuzu var.

How's the boar hunting going?

Yabandomuzu avı nasıl gidiyor?

Click to see more example sentences
boar yabani domuz

That's a wild boar!

Bu bir yabani domuz!

Is wild boar pork?

Bu yabani domuz mu?

That spear would have skewered a wild boar.

O mızrak bir yabani domuzu bile delip geçerdi.