English-Turkish translations for boarding:

yatılı · biniş · pansiyon · uçuş · yiyecek · other translations

boarding yatılı

Then she went away to boarding school, and, uh after that, college in California.

Sonra yatılı okula gitti ve ondan sonra üniversite için California'ya gitti.

Is that why she decided to go to boarding school?

O yüzden mi yatılı okula gitmeye karar verdi?

That's a really good boarding school.

Orası gerçekten iyi bir yatılı okuldur.

Click to see more example sentences
boarding biniş

Boarding is in one hour.

Biniş bir saat içinde olacak.

Now boarding for Wei Hai, China.

Çin, Wei Hai için biniş vakti.

Sorry, sir. Boarding is finished.

Üzgünüm biniş işlemleri bitti.

Click to see more example sentences
boarding pansiyon

Camera, boarding house, apartment, and now keys.

Kamera, pansiyon, daire ve şimdi de anahtarlar.

Bring him to this address, it's a boarding house.

Onu bu adrese getir, orası bir pansiyon.

Room and board.

Oda ve pansiyon.

Click to see more example sentences
boarding uçuş

Bill Marks and his state of mind as he boarded the flight

Bill Marks ve Akılda onun devlet uçuş bindik gibi

The whole flight crew has boarded.

Tüm uçuş ekibi bindi. Bakayım.

Multicluster Quark drive with perspulax running boards!

Çoköbekli Kuark motoru ve perspulax uçuş devreleri var!

Click to see more example sentences
boarding yiyecek

Do they have food on board?

Uçakta yiyecek bir şeyler var mı?

Electricity, housing board, healthy food and free education.

Elektrik, konut ihtiyacı, sağlık, yiyecek ve ücretsiz eğitim.

Basketball, boarding, and dogs.

Basketbol, yiyecek ve köpekler.