English-Turkish translations for boardinghouse:

pansiyon · other translations

boardinghouse pansiyon

Do you know of any hotel or boardinghouse around here?

Buralarda bildiğin bir otel veya pansiyon var mı?

An acquaintance from Oyster Bay recommended a modest boardinghouse.

Oyster Koyu'ndan bir tanıdık mütevazi bir pansiyon önerdi.

But the boardinghouse had a sad history.

Ama pansiyonun kötü bir öyküsü vardı.

Click to see more example sentences