boat's

She's not just a boat, Doc. She's much more than that.

O sadece bir tekne değil Doc, o bundan çok daha fazlası.

There's a boat waiting for you.

Ama senin için bekleyen bir tekne var.

I'm sorry, but it's such a pretty boat. Ship!

Özür dilerim ama bu o kadar güzel bir gemi ki.

I'm sorry, but it's such a pretty boat.

Üzgünüm fakat bu çok güzel bir tekne.

It's not just an old boat.

Bu sadece eski bir tekne değil.

It's not a very large boat.

Bu çok büyük bir gemi değil.

There's a boat there, I think.

Sanırım orada bir tekne var.

Yeah. Well, it's not my boat.

Evet, yani bu tekne benim değil.

there's no boat going there. please help us, mister!

Oraya giden tekne yok. Lütfen bize yardım edin, Bayım!

It's a really nice boat, if that, uh, makes any difference.

Eğer bir fark yaratacaksa gerçekten güzel bir teknesi var.