English-Turkish translations for bobby:

polis · other translations

bobby

I know he's always been trouble, Mr. Bobby, but he's not a killer.

Her zaman bir bela olduğunu biliyorum, Bay Bobby ama o bir katil değil.

Not everybody is happy. Hey, Bobby! four, three, two one!

Herkes mutlu değil, baksana Bobby! dört, üç, iki bir!

It's the wrong move, Bobby and it's not just me who thinks that

Bu yanlış bir hamle, Bobby ve bunu düşünen bir tek ben değilim.

Bobby, thank you for taking the time with us today.

Bobby, bugün bize zaman ayırdığın için sağ ol.

Bobby here, he wanted to tell you how beautiful he thought you were.

Şey, Bobby sana ne kadar güzel olduğunu söylemek istedi. Ben

Then, damn it, Uncle Bobby, you tell me what it's for!

O zaman, lanet olsun, Bobby Amca bana ne için olduğunu anlat!

Oh, that's why you came back, for Bobby?

Bu yüzden mi geri geldin, Bobby için?

A little present for you, Bobby.

Senin için küçük bir hediye, Bobby.

Actually, everybody calls me Bobby.

Aslında herkes bana Bobby der.

No, Bobby, that's a stupid idea.

Hayır Bobby. Bu aptalca bir fikir.