English-Turkish translations for bodied:

bedenli · gövdeli · vücutlu · other translations

bodied bedenli

But a body, a dead body wait a minute.

Ama bir beden, ölü bir beden durun bir dakika.

Tom, it's my body.

Tom, bu benim bedenim.

If a body falls in a fake forest, does it make a noise?

Eğer bir beden çakma bir ormana düşerse, ses yapmaz mı?

Click to see more example sentences
bodied gövdeli

It's a new body.

Bu yeni bir gövde.

Italian design, stainless steel body, chrome finish.

İtalyan tasarımı, paslanmaz çelik gövde, krom kaplama.

It would seem to be an intact tomb, with a sarcophagus and a body.

El değmemiş bir mezar gibi görünüyor, bir lahit ve gövdeyle beraber.

Click to see more example sentences
bodied vücutlu

Young, exciting, with a nice body.

Genç, heyecan verici, güzel vücutlu.

Angelic face, devil's body and also a tennis player.

Melek yüzlü, şeytan vücutlu ve bir de tenis oyuncusu.

I'm an able-bodied seaman.

Ben fit vücutlu bir denizciyim.