English-Turkish translations for bodily:

bedeni, bedensel · tamamen · other translations

bodily bedeni, bedensel

Wrong bodily function.

Yanlış bedensel fonksiyon.

bodily tamamen

That's evidence, and it's covered in bodily fluids.

O bir kanıt ve tamamen vücut sıvısıyla kaplı.