English-Turkish translations for bogus:

sahte · düzmece · yapmacık · sahte yapmacık · other translations

bogus sahte

Sir, she flies a private charter with a bogus flight plan.

Efendim, sahte uçuş planı olan özel bir uçakla uçuyor.

Yeah, and that rule is bogus.

Evet, ve bu kural sahte.

To create a bogus list of names.

Oluşturmak için sahte bir liste isim.

Click to see more example sentences
bogus düzmece

This is totally bogus, okay?

Bu tamamen düzmece, tamam mı?

Now what else in that file is bogus?

O dosyanın içinde düzmece başka ne var?

Cause and Effect are totally bogus.

Sebep ve etki tamamen düzmece.

Click to see more example sentences
bogus yapmacık

No, no, this is bogus.

Hayır, hayır, bu yapmacık.

It's so bogus, huh?

Çok yapmacık, değil mi?

No bogus governor would do that.

Hiçbir sahte Vali bunu yapmaz.

bogus sahte yapmacık

No bogus governor would do that.

Hiçbir sahte Vali bunu yapmaz.