English-Turkish translations for bohemian:

bohem · other translations

bohemian bohem

What kind of Bohemian backwater is this?

Burası da ne böyIe? Ne tür bir bohem?

Jean led a life much more bohemian.

Jean çok daha bohem bir hayat yaşadı.

I just hate all these extroverted, obnoxious pseudo-bohemian losers.

Sadece tüm bu dışa dönük, iğrenç.. sahte-bohem eziklerden nefret ediyorum.

Click to see more example sentences