English-Turkish translations for boiler:

kazan · buhar kazanı · other translations

boiler kazan

A wood-fired boiler providing us with hot water. The first step towards civilisation.

Odun ateşli kazan bize sıcak su sağlıyor Medeniyete doğru ilk adım.

Well, Empire State Building has a big boiler room.

Empire State binası büyük bir kazan dairesi.

This month chalk and notebooks. And the new boiler.

Bu ay, tebeşir ve defterler ve yeni buhar kazanı çalındı.

Click to see more example sentences
boiler buhar kazanı

Like a steam boiler, and then they explode.

Tıpkı bir buhar kazanı gibi ve sonra da patlarlar.

This month chalk and notebooks. And the new boiler.

Bu ay, tebeşir ve defterler ve yeni buhar kazanı çalındı.

Well, I fixed the vapor coils but the boiler's still slow.

Buhar rodalarını tamir ettim ama buhar kazanı hala yavaş.