English-Turkish translations for bomb:

bomba, bombalı · bombalamak · patlamak · bombacı · bombardıman etmek · other translations

bomb bomba, bombalı

No, no, no, you know something about this bomb or at least you think you do.

Hayır, hayır, hayır. Bomba hakkında bir şey biliyorsun ya da en azından bildiğini düşünüyorsun.

You mean like a bomb?

Bir bomba gibi mi?

A perfect plan: two bags, two bombs one offender, the anarchist dancer, the ideal culprit.

Mükemmel bir plan: iki çanta, iki bomba. .bir suçlu, anarşist bir dansçı. İdeal bir suçlu.

Click to see more example sentences
bomb bombalamak

Yeah, but we know everything about guns and rifles and bombs

Evet ama silahlar, tüfekler ve bombalar hakkında her şeyi biliyoruz.

Heavy water for nuclear bombs.

Nükleer bombalar için ağır su.

Hearts and minds, far more effective than bombs and guns.

Kalpler ve zihinler bombalar ve silahlardan daha etkilidir.

Click to see more example sentences
bomb patlamak

There was a bomb, baby, but you're okay.

Bomba patladı bebeğim. Ama bir şey yok.

Looks like a bomb went off.

Sanki bir bomba patlamış gibi.

A bomb exploded in your dressing room this morning.

Bu sabah soyunma odanda bir bomba patladı.

Click to see more example sentences
bomb bombacı

And you the bomb man.

Ve sen de bombacı adamsın.

First, coordinated suicide bombings around the world, now this.

Önce dünya çapında intihar bombacıları şimdi de bu.

Name's ian hargrove, some genius bomb maker.

Adı Ian Hargrove. Dahi bir bombacı.

bomb bombardıman etmek

We tested with light bombing.

Hafif bombardıman ile test ettik.